home
SELECT COUNTRY   |
register / login

users: 21032 companies: 14464


Logo - KT Tape Benelux

KT Tape Benelux

Baarn, Netherlands
✏ write review @ send enquiry
Business Info
our activities

Business Category

Netherlands:Sports and Recreation:Sports

What we do at KT Tape Benelux

KT Tape Benelux is officieeldistributeur van KT Tape voor Nederland, België en Luxemburg. KT Tape is marktleiderwereldwijd en innovator van Kinesiologie tape. KT Tape Benelux vergroothiermee het marktaanbod, -datbinnen Nederland en België-, slechts bestaatuit de "traditionele" katoenenrekbare tapes. KT Tape Benelux biedteenserieproductenterpreventie van blessures, het herstel versnelt en pijnvermindert, die qua eigenschappenonvergelijkbaar is met het huidigemarktaanbod. Al in 2012, -toen men in Nederland nauwelijks van Kinesiologie tapes had gehoord-, introduceerde KT Tape reeds KT Tape PRO; eenultralichtesynthetische tape die tegen water kanen velemalenkrachtiger en effectiever isgeblekendan de katoenenkinesiologische tapes en bovendienlangerblijftzitten. Dezesynthetische PRO tape wordttegenwoordigvooralgebruiktbinnen de (top)sport door de sportfysiotherapeut. Zozie je Alexis Sanchez, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Victoria Azarenka, James Harden en veleanderenregelmatig KT Tape PRO dragentijdenscompetitie. KT Tape was het eerstemerkdateenvoudige tapinginstructievideo'sonline publiceerde, waarmeeze de individuelesporter in staatsteldezelfveelvoorkomendeblessurestetapen. http://www.kttapebenelux.combiedtonline 60 eenvoudigeinstructievideo’saan die men kangebruikenvoor de behandeling van de meestvoorkomendeblessures. Daarnaastzijn de meeste taping instructiesooktedownloadenalsprintbareinstructie. Tenslottehebbenwijeenbeknoptetapinggidssamengesteld, met tapingapplicatiesvoor de top-10 meestvoorkomendeblessures. Verder kun je altijdcontact met ons opnemenvoor (para)medische of anderevragen. KT Tape kun je direct in onzewebshopbestellen.

Headquarters, branches, local offices

No information available

Personal Information for KT Tape Benelux

Contact Person: 0 n/a
Photo:

Business Details

Type of business: n/a
Year founded: n/a
Year started activity: n/a
Home based?: no
Number of Employees: n/a
Spoken Languages: n/a
Tell customers about this business listing. Use Listed on Bizpages button. Click here to learn how
Bizpages
Business Listing
Listing Extensions
Customer Feedback
Safer Business
Payment methods on Bizpages
© 2019 Bizpages - Global Business List. All rights reserved.